De gevolgen

Psychisch

Demo behandeling
'Nadat ik gestopt was met benzodiazepinen voelde ik me een stuk helderder.' 
'Mijn partner vertelde me dat ze me de laatste tijd zo mat vond. Ze herkende me niet meer van wie ik vroeger was.'
' Ik voelde me een zombie, zonder gevoel, en opgesloten in mijn eigen wereld .'


Veel mensen gebruiken benzodiazepinen om minder last te hebben van psychische klachten. Bijvoorbeeld om onrustige gevoelens, paniek of angst te dempen. Helaas hebben benzodiazepinen ook andere, minder prettige effecten op uw psyche.

Benzodiazepinen en lusteloosheid

Benzodiazepinen en geheugenverlies
Benzodiazepinen en somberheid
Benzodiazepinen en eetlust
Benzodiazepinen en gedrag
Benzodiazepinen en verwerken van angst of verdrietBenzodiazepinen en lusteloosheid

Wanneer u benzodiazepinen gebruikt kunnen uw gevoelens afvlakken. Dingen waar u eerst blij van werd kunnen u nu koud laten. Als u al lang benzodiazepinen gebruikt gaat u dit misschien normaal vinden. U heeft dan misschien niet door welke invloed uw pillen hebben. Mensen die gestopt zijn met benzodiazepinen geven bijna altijd aan dat ze merken dat ze zich levendiger en helderder voelen.   

Benzodiazepinen en geheugenverlies

Door het gebruik van benzodiazepinen neemt de concentratie af. Dit heeft als gevolg dat uw geheugen afneemt. Voor uw omgeving kan dit verwarrend zijn. Het kan lijken alsof u minder geïnteresseerd bent dan toen u geen benzodiazepinen gebruikte.


Benzodiazepinen en somberheid

Het kan ook zijn dat u zich vaker somber voelt nadat u benzodiazepinen bent gaan gebruiken. In dat geval is het verstandig contact op te nemen met uw arts om te kijken of u wel de juiste behandeling krijgt.


Benzodiazepinen en eetlust

Uw eetlust kan toenemen wanneer u benzodiazepinen gebruikt. Hierdoor kan uw gewicht toenemen. 
 

Benzodiazepinen en gedrag

Soms kunnen benzodiazepinen uw gedrag beïnvloeden. Sommige mensen worden door het gebruik van deze slaap- en kalmeringsmiddelen overmoedig in gevaarlijke situaties. Het kan ook zijn dat u snel geïrriteerd raakt door uw omgeving. Mensen die gestopt zijn met benzodiazepinen geven dan ook soms aan dat hun relaties verbeterd zijn. 


Benzodiazepinen en verwerken van angst of verdriet

Wanneer iemand iets ergs meemaakt zoals een overlijden of echtscheiding, vindt normaal een natuurlijk verwerkingsproces plaats. Bij deze verwerking treden gevoelens van ongeloof, boosheid en verdriet op. Dat is normaal. Het helpt om de situatie los te kunnen laten. Benzodiazepinen remmen dit natuurlijke proces doordat ze de gevoelens onderdrukken. Hierdoor heeft iemand die benzodiazepinen gebruikt minder last van de vervelende gevoelens, maar wordt de situatie ook niet of veel minder verwerkt. Bij sommige vormen van stress, paniek, angst of onrust is het ook mogelijk om deze zonder medicijnen te verwerken. Tijdens de internetbehandeling wordt daarom aandacht besteed aan het omgaan met deze gevoelens. U leert dan om deze situaties zonder benzodiazepinen de baas te kunnen.