De gevolgen

Andere middelen

Demo behandeling

Andere medicijnen

Voor sommige medicijnen geldt dat ze niet goed samengaan met benzodiazepinen. Het gaat vooral om medicijnen die ook versuffend werken. Bijvoorbeeld medicijnen tegen depressie en ernstige verwardheid. Gebruikt u deze medicijnen of twijfelt u of uw medicijnen goed met elkaar samengaan? Neem dan contact op met uw apotheek.


Alcohol

Alcohol met benzodiazepinen vormen geen goede combinatie. Neem de gele waarschuwingssticker op het doosje serieus. Neem zeker niet deel aan het verkeer en bedien geen machines of gevaarlijk gereedschap. Alcohol versterkt de bijwerkingen van benzodiazepinen. Hierdoor wordt uw reactievermogen nog minder. Ook worden sufheid, slappe spieren en problemen met de coördinatie door alcoholgebruik versterkt.


Drugs

Het wordt afgeraden om drugs te gebruiken wanneer u ook al slaap- of kalmeringsmiddelen gebruikt. Dat komt omdat drugs de bijwerkingen van benzodiazepinen soms versterken. Ga met deze combinatie in elk geval nooit autorijden en bedien geen machines of gevaarlijk gereedschap.