De gevolgen

Sociale gevolgen

Demo behandeling

Het gebruik van benzodiazepinen heeft niet alleen effect op uw lichamelijk en geestelijk welbevinden. Ook uw maatschappelijk leven en uw contacten met anderen worden op een nadelige manier beïnvloed. Wanneer u stopt met benzodiazepinen, dan is de kans groot dat uw contacten met vrienden, kennissen en collega's al snel verbeteren. Ook op andere vlakken is herstel zeker mogelijk.

Sociale contacten
Werk of studie
Uw relatie en gezin
Opvoeding kinderen
Omgeving

 

Sociale contacten

'Ik zag mijn kennissen en vrienden steeds minder vaak. Het interesseerde me allemaal niet meer zo. '
'Als ik thuis kwam 's avonds lag ik het liefste op de bank voor de TV. Daarna een pilletje en naar bed. Nu ik gestopt ben hou ik 's avonds energie over om iets leuks te doen'.

Benzodiazepinen hebben bijwerkingen die het contact met uw omgeving negatief kunnen beïnvloeden. Denk hierbij onder andere aan de volgende bijwerkingen:  

  • sufheid overdag
  • vermoeidheid
  • vergeetachtigheid
  • moeite om aandacht vast te houden
  • onderdrukking van gevoelens; zowel vervelende als prettige!
  • prikkelbaar en snel geïrriteerd zijn

Hierdoor kunnen benzodiazepinen zonder dat u het misschien merkt tot problemen met uw omgeving leiden.  

Werk of studie

'Ik voel me veel actiever sinds ik ben gestopt'.
'Als chauffeur van een grote vrachtwagen heb ik nooit doorgehad hoeveel invloed die pillen hadden. Ik merk het nu pas, sinds ik ben gestopt. Achteraf een wonder dat het altijd goed gegaan is op de weg.'
'Ik beleefde de wereld meer in een roes. Nu geniet ik weer van de dingen, zelfs van mijn werk!'


U kunt zich onzeker gaan voelen op uw werk omdat u dingen vergeet en zich minder goed kunt concentreren. Misschien gaat u aan uzelf twijfelen, doordat u niet weet dat het door de benzodiazepinen komt. Doordat benzodiazepinen gevoelens afvlakken kunnen contacten met collega's of klanten moeizamer verlopen. Ook kunnen benzodiazepinen de coördinatie en concentratie verminderen. Dit kan gevaar opleveren als u in uw werk machines bedient zoals zaagmachines en bouwkranen.

Ook als u voor uw werk aan het verkeer moet deelnemen is het meestal verstandig om te stoppen met benzodiazepinen. Deze effecten verdwijnen wanneer u stopt met benzodiazepinen. Zowel de gebruikers als de omgeving blijken over het algemeen enthousiast te zijn over de verbetering die optreedt als mensen stoppen met langdurig gebruik van benzodiazepinen.

Uw relatie en gezin

'Toen ik nog benzodiazepinen gebruikte voelde ik me meestal suf en mat. Nu ik gestopt ben kan ik eindelijk weer genieten van dingen.'
'Mijn partner en ik hebben samen plezier en vrijen weer.'
 
Benzodiazepinen verminderen de vervelende gevoelens van spanning, stress of onrust. Ze verminderen echter ook de prettige gevoelens. Hierdoor kan het zijn dat iemand minder geniet. Dit kan uw relatie en vriendschappen verslechteren. Ook kan uw geheugen afnemen door het benzodiazepinegebruik. Vooral mensen die benzodiazepinen overdag gebruiken hebben daar last van. Wanneer u regelmatig iets vergeet kan het voor een ander lijken alsof u ongeïnteresseerd bent. Dat heeft gevolgen voor het contact. Gelukkig herstelt het geheugen zich wanneer u stopt met benzodiazepinen. Ook keren uw gevoelsleven en concentratievermogen terug.

Opvoeding kinderen

'Ik wil niet als een zombie mijn kinderen opvoeden.'
'Stel je voor dat ik 's nachts door die pillen was gestruikeld bij het voeden'.


Als u kinderen heeft en benzodiazepinen gebruikt, kan dit gevolgen hebben voor uw stijl van opvoeden. Doordat benzodiazepinen uw gevoelens afvlakken krijgen uw kinderen het beeld dat u minder gevoelens heeft. Dat heeft gevolgen voor hun emotionele ontwikkeling en hun behoefte aan contact.

Door te stoppen met benzodiazepinen zult u meer gaan voelen. Mensen die stopten met benzodiazepinen geven aan dat ze zich daardoor levendiger zijn gaan voelen, meer zin hadden om dingen te ondernemen en beter contact kregen met hun kinderen.

Het kan ook gevaarlijk zijn wanneer u door de pillen minder alert bent in de omgang met baby's en kinderen. U zou het kind kunnen laten vallen, of minder allert kunnen reageren op gevaarlijke situaties. Ook kan het niet verantwoord zijn om aan het verkeer deel te nemen wanneer dit nodig mocht zijn.

Als iemand in uw omgeving afhankelijk is

Als vriend of bekende van iemand die afhankelijk is van benzodiazepinen kunt u een belangrijke rol spelen bij het helpen met stoppen