En zij dan?

Kinderen

Demo behandeling

‘Ik wil niet als een zombie mijn kinderen opvoeden.’
'Je moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als ik 's nachts met die kleine was gestruikeld'.
'Ik zou ook niet willen dat iemand anders mijn kind onder invloed naar school bracht'.

Invloed op uw gezin

Wanneer iemand in het gezin een benzodiazepinen gebruikt, dan beïnvloedt dit alle gezinsleden. Zo heeft benzodiazepinegebruik psychische gevolgen die merkbaar zijn voor uw omgeving. Vooral kinderen zullen dit merken, omdat ze gevoelig zijn voor hoe hun ouder zich gedraagt. Doordat benzodiazepinen gevoelens dempen kan dat het contact met uw kind of puber verminderen.

Gevaarlijke situaties

Het feit dat u benzodiazepinen gebruikt kan ook direct gevaar opleveren voor uw kinderen. Denk eens aan de situatie dat u een slaappilletje heeft ingenomen en midden in de nacht eruit moet om uw kind te verschonen. U bent dan minder helder en uw coördinatievermogen en evenwicht zijn een stuk minder door de benzodiazepine. Daardoor is de kans groter dat u struikelt of valt. Dit levert gevaar op voor uw kind.

Voordelen van stoppen

Door te stoppen met benzodiazepinen zult u meer gaan voelen. Mensen die stopten met benzodiazepinen geven aan dat ze zich daardoor levendiger zijn gaan voelen, meer zin hadden om dingen te ondernemen en beter contact kregen met hun kinderen. Daarnaast nemen de alertheid en het coördinatievermogen en evenwicht toe. Dat draagt bij aan de veiligheid voor uw kind.