Colofon

Demo behandeling
  Totstandkoming
  Wat doet Tactive?
  Wat doet IVM?
  Samenwerking met NISPA
  De website Benzodebaas.nl en de intternetbehandeling
  Literatuurstudie en wetenschappelijk onderzoek
  Copyrights 


  Totstandkoming BenzodeBaas

  De website Benzodebaas.nl is bedacht door Tactive CV in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Dankzij financiering van het Ministerie van VWS kon de website en de internetbehandeling vanaf begin 2009 ontwikkeld worden. Het ministerie van VWS financieert ook de eerste 30 afgeronde behandelingen en het daaraan gekoppelde onderzoek dat vanaf 1 september 2009 zal starten.


  De uitvoering is gedaan door Tactive CV in samenwerking met IVM. De internetbehandelingen zullen in de toekomst worden uitgevoerd door instellingen voor verslavingszorg en GGZ-instellingen die als franchisenemer verbonden zijn aan Tactive CV.


  Wat doet Tactive?

  Tactive CV biedt kwalitatief hoogwaardige internetbehandelingen op het gebied van verslavingszorg en psychische problemen. Ze maakt gebruik van deskundigen op het gebied van specifieke problemen om tot evidence based ontwikkeling van nieuwe online behandelingen te komen. Tactive CV gebruikt de gegevens van wetenschappelijk onderzoek om tot een voorturende verbetering en optimalisering van haar behandelingen te komen. Tactive CV staat onder leiding van algemeen directeur dhr. J.G. Keizer.

  Wat doet IVM?

  Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is een onafhankelijke organisatie en heeft als doel de kwaliteit van het medicijngebruik in Nederland te bevorderen. IVM werkt onder andere in opdracht van het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, beroepsorganisaties, gezondheidsfondsen en patiëntenorganisaties. Meer dan vijftig medewerkers houden zich bezig met advies en ondersteuning aan artsen en apothekers (FTO-groepen), publieks- en patiëntenvoorlichting, projectmanagement en nascholing. Het hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht, de adviseurs van IVM werken vanuit het hele land aan landelijke en regionale projecten. In juni 2008 is IVM ISO 9001:2000 gecertificeerd. Dit certificaat staat garant voor een kwalitatief goede en geprotocolleerde dienstverlening, waarbij klanteisen, klanttevredenheid en continue verbetering van de werkprocessen uitgangspunt zijn.


  Samenwerking met het NISPA

  Het NISPA (Nijmegen Institute Scientist Practioners in Addiction) biedt ondersteuning bij de opzet en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek dat is verbonden aan Benzodebaas.nl.
   

  De website Benzodebaas.nl en de internetbehandeling

  Benzodebaas.nl is met financiering van het ministerie van VWS en onder leiding van Tactive directeur dhr. J.G. Keizer tot stand gekomen. De methode internetbehandeling is bedacht en ontwikkeld door mevr. H. Westendorp. Mevr. Westendorp is binnen Tactive CV verantwoordelijk voor de productontwikkeling.

  De teksten voor de internetbehandeling zijn geschreven door de heer A. Arabou, nurse practitioner bij Tactive en mevrouw M.M. Brenninkmeijer, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker bij Tactive CV. De auteurs zijn allen ervaren hulpverleners die gespecialiseerd zijn in het werken binnen de verslavingszorg.

  De teksten voor de website zijn geschreven door de heer drs. M.V. Stroo, apotheker bij IVM in samenwerking met mevrouw M.M. Brenninkmeijer, psychiatrisch verpleegkundige, maatschappelijk werker bij Tactive CV.

  De kwaliteit van de methode en van alle teksten zowel op de website als in de internetbehandeling wordt gewaarborgd door de inhoudsdeskundigen drs. H.A. de Haan, psychiater, eerste geneeskundige Tactus CV; drs. C.E.M. Wieferink, psychotherapeut, hoofd behandeling Tactus CV.

  Naast deze kwaliteitsbewakers hebben medewerkers van Tactive CV meegelezen en meegedacht. Tevens zijn de teksten door een groep testpersonen gelezen en becommentarieerd.  

  Literatuurstudie internetbehandeling en wetenschappelijk onderzoek

  Door drs. M.G. Postel, psycholoog/onderzoeker, is in 2005 een literatuurstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van internetbehandeling bij verslavingsproblematiek. De resultaten van deze literatuurstudie waren voor Tactive CV een stimulans om door te gaan met de ontwikkeling van internetbehandeling. De literatuurstudie is op te vragen bij drs. Postel, werkzaam bij Tactive CV.


  De internetbehandeling BenzodeBaas.nl wordt vanaf september 2009 wetenschappelijk onderzocht in de vorm van een studie naar de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling. Dit onderzoek is ontwikkeld door drs. M.G. Postel in samenwerking met drs. M.V. Stroo van IVM en drs. H.A. de Haan en dr. C.A.J. de Jong van Tactive CV. Meer informatie over dit onderzoek is verkrijgbaar bij drs. M.G. Postel, onderzoeker bij Tactive CV.
  Lees meer bij onderzoek.

  Copyrights

  Voor teksten en foto's die op deze site getoond worden en voor de teksten en foto's van de internetbehandeling gelden de gangbare auteursrechten.
  De informatie kan vrijelijk gebruikt worden voor persoonlijke doeleinden en ter ondersteuning bij de behandeling van patiënten/cliënten. Indien u teksten wilt overnemen voor andere doeleinden, of hyperlinks naar onze site wilt plaatsen, dan heeft u daarvoor toestemming van Tactive nodig. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze webmaster.